Quảng cáo


Website mới hoạt động trở lại sau thời gian dài nghỉ đông, vì vậy traffic còn chưa có nhiều. Nếu bạn có thành ý tài trợ để Yeu79 hoạt động lâu dài thì vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Email: [email protected]

Dưới đây là hình ảnh thống kê lượt truy cập trước đây của Yeu79.