Hợp tác


Hiện tại chúng tôi đang tập trung phát triển nội dung và xây dựng cộng đồng lớn mạnh. Vì vậy nếu bạn cảm thấy có khả năng đóng góp cùng với Yeu79 phát triển thì hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ có mức phí phù hợp để cảm ơn đến bạn, tuy không nhiều nhưng cũng là tấm lòng cảm ơn chân thành với đóng góp của bạn.

Email: [email protected]